Luxemburg

In Luxemburg is een ontheffing nodig (ondeelbare lading) indien uw voertuig de volgende afmetingen overschrijd:
Lengte: 16m50 (oplegger) / 18m75 (aanhanger)
Breedte: 2m55
Hoogte: 4m00
Gewicht: >44t
Een oversteek van maximaal 2m00 is toegestaan zonder ontheffing.

tr-opl-1920w

Luxemburg kent tegenwoordig 3 categorieën ontheffingen. Een langlopende ontheffing op het gehele wagenpark is daarom ook niet meer mogelijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard trailers en uitschuifbare trailers.

Categorie 1: 

 • zonder route
 • geldigheid 1 jaar
 • een combinatie van niet uitschuifbare en uitschuifbare trailers is NIET mogelijk.

Categorie 2:

 • zonder route maar vereist voorafgaande verkenning van de af te leggen route
 • geldigheid 1 jaar.
 • begeleidingsvoertuig voor het transport bij overschrijding van de breedte of hoogte of door de lading.
 • begeleidingsvoertuig achter het transport als de lading meer dan 3m50 buiten de laadvloer steekt.

Categorie 3:

 • op route
 • geldigheid 3 maanden.
 • routevoorstel door de bouwdienst
 • begeleidingsvoertuig voor én achter het transport
 • politiebegeleiding

Bij elke aanvraag is het verplicht de volgende  informatie / documentatie aan te leveren:

 • Volmacht van de aanvrager / vergunninghouder.
 • Kopie van alle kentekenbewijzen.
 • Bewijs van ondeelbaarheid van de lading (CMR)

Begeleiding in Luxemburg is verplicht vanaf 25m00 x 3m00 x 4m30 - 80t.